« Live cartoons van Danibal bij MwarKandidaat-stadsdichters stellen zich voor »